Eko Energia dołącza do grona sponsorów Hutnika!

Niezmiernie miło nam poinformować, iż do grona naszych sponsorów dołączyła firma EKO-ENERGIA Sp. z o.o.! 

 

Prezesowi EKO-ENERGIA Sp. z.o.o. Panu Czesławowi Balakowi serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie! 

 

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z.o.o. powstała w 2000r. i działa na rynku usług dla przemysłu ciężkiego (hutnictwo, kopalnie, elektrownie) a także obiektów użyteczności publicznej (miejskie przedsiębiorstwa kanalizacji wodociągów, spalarnie odpadów, hałdy przemysłowe). Usługi w branży elektrycznej : remonty silników, maszyn i urządzeń, remonty i wykonawstwo nowych instalacji elektrycznych i AKPiA, diagnostyka, pomiary, wyważanie dynamiczne i statyczne, remonty transformatorów olejowych i suchych.

Usługi w branży energomechanicznej: remonty wentylatorów, pomp, dmuchaw, itp., remonty oraz prefabrykacja i montaż nowych instalacji przemysłowych (smarowanie, sprężone powietrze, hydraulika siłowa, gazy techniczne, c.o., c.w.u., itp.), instalacje wentylacji i klimatyzacji wraz z serwisowaniem, instalacje ochrony środowiska - odpylanie, oczyszczanie ścieków, filtry workowe i elektrofiltry.

Remonty modernizacje urządzeń dźwigowych. Inwestycje w systemie "pod klucz". 

http://www.eko-energia.com.pl/pl/

 

Wstecz