Po walnym sprawozdawczym.

Wczoraj w sali konferencyjnej na Suchych Stawach odbyło się walne sprawozdawcze zgromadzenie członków Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010.
Na zebraniu zarząd przedstawili sytuację organizacyjną i finansową klubu. Rok 2021 Hutnik zakończył zyskiem w wysokości 121889,69 zł. Przychody kluby w stosunku do roku 2020 zwiększyły się o 1mln złotych. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, również jednogłośnie zarząd klubu uzyskał absolutorium.

Podczas zgromadzenia przegłosowano również kilka dodatkowych uchwał min. o odwoływaniu i powoływaniu nowych członków rzeczywistych, oraz o unieważnieniu wszelkich uchwał zwalniających z płacenia składek członków rzeczywistych stowarzyszenia.

 

Wstecz