Rafał Skórski koordynatorem szkolenia bramkarzy w Hutniku.

Od 1 lipca zmieni się zakres obowiązków trenera Rafała Skórskiego w Hutniku. "Skóra" przestanie pełnić funkcję II trenera oraz trenera bramkarzy pierwszego zespołu. Z początkiem lipca obejmie pieczę nad wszystkimi trenerami bramkarzy w naszym Klubie wraz z Akademią, zostając koordynatorem szkolenia bramkarzy. 

Wstecz