Wynagrodzenia pośredników transakcyjnych - informacja

Stowarzyszenia Nowy Hutnik 2010, informuje, że łączna wysokość wynagrodzeń rzeczywiście przekazanych pośrednikom transakcyjnym przez nasz klub, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r to 3900,00 zł, słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych.

Wstecz